เกี่ยวกับบริษัท

สยามสะเต๊ค ย่างก้าวแห่งความสำเร็จ

วันนี้ของ…สยามสะเต๊คกรุ๊ป

นับแต่เริ่มต้นธุรกิจ เมื่อ 9 พฤษภาคม 2518 มาถึงวันนี้ สยามสะเต๊คกรุ๊ป เติบใหญ่ขยายธุรกิจออกไปกว้างไกล

บริษัท สยามมีทโปรดักส์อุตสาหกรรม จำกัด

ดูแลด้านการผลิตให้กับบริษัทในเครือทั้งหมดภายใต้เครื่องหมายการค้า Siam Steak, EZ’S และ Green Farm ซึ่งจัดจำหน่ายให้กับสายการบิน, โรงแรม, Food Chains, ร้านอาหารยุโรปชั้นนำต่างๆ สายการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายดังนี้

Meat Processing Department

รับผิดชอบในการผลิต

  • ไส้กรอกหลากชนิด ตั้งแต่ ไส้กรอกเยอรมัน, ไส้กรอกบดหยาบ, ไส้กรอกอิมัลชั่น ตลอดจน หมูแฮม, เบคอน Cold Cut, Cooked Meat ต่างๆ เป็นต้น
  • Hamburger Patties, Beef, Pork, Chicken และ Steaks ต่างๆ อีกหลากหลาย

Bakery Department

รับผิดชอบการผลิต

  • ขนมปังต่างๆ เช่น แฮมเบอร์เกอร์บัน, ฮอทด๊อกบัน, แซนด์วิช เป็นต้น

Siam Meat Products Industrial Co., Ltd

We produce all the products for the Group’s Companies. To meet international food safety standards, our production plants are certified under HACCP ((Hazard Analysis Critical Control Point) and GMP (Good Manufacturing Practice). Most of the machines are imported directly from Germany and Austria. Currently, we produce our products for the Brand of Siam Steak, EZ’S and Green Farm who supplies for airlines, leading hotels, food chains and restaurants. Our production lines are classified as follows:

Meat Processing Department produces German premium sausages, as well as other German sausages, including ham, bacon, cold cut, cooked meat, frozen steaks, Hamburger Patties, etc -Bakery Department is responsible for a variety of breads, such as burger buns, hot dog buns, garlic bread, crispy, sandwich, pizza bread, etc