บทสัมภาษณ์ คุณแจ่มจันทร์ หมื่นนิกร

บทสัมภาษณ์ คุณแจ่มจันทร์ หมื่นนิกร

“…เมื่อตอนที่เป็นนักแปลให้องค์กรอเมริกันนั้น ดิฉันได้ซึมซับถึงรสชาติของแฮมเบอร์เกอร์ เห็นฝรั่งกินแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารหลัก เหมือนคนไทยกินข้าว จึงมีความคิดว่าน่าจะทำให้คนไทยได้ลิ้มลองรสชาติของแฮมเบอร์เกอร์และกินเป็นอาหารจานด่วนในเวลาเร่งรีบได้ไม่ยาก… ”

“…ดิฉันใช้เวลานานพอสมควรในการคิดค้นสูตรต่างๆ ขึ้นมา ลองผิดลองถูกตลอด 1 ปีเต็ม เพื่อให้ได้วัตถุดิบ และรสชาติที่ตรงใจคนไทย จนในที่สุดก็ได้แฮมเบอร์เกอร์รสชาติที่ถูกปากคนไทย ในตอนนั้นก็นำออกจำหน่ายในนาม Siam Hamburger Steak ที่มีคำว่าสะเต๊ค เพราะตอนนั้นคนไทยยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าแฮมเบอร์เกอร์ แต่เรียกกันไปมาจนติดปากว่าสยามสะเต๊ค…”

“…ถือได้ว่าเราเป็นผู้แนะนำให้คนไทยรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ และเป็นรายแรกในการจำหน่ายแฮมเบอร์เกอร์เลยก็ว่าได้…”